Gizlilik Politikası

Son Güncelleme, 15 Ekim 2023

Bu Gizlilik Politikası, Hizmeti kullandığınızda bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve Size gizlilik haklarınız ve yasaların Sizi nasıl koruduğu hakkında bilgi verir.

Kişisel verilerinizi Hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak bilgilerin bu Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz. Bu Gizlilik Politikası, Gizlilik Politikası Oluşturucu'nun yardımıyla oluşturulmuştur.

Yorum ve Tanımlar

Yorumlama

Baş harfi büyük olan kelimeler aşağıdaki koşullar altında tanımlanmış anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar tekil veya çoğul olmasına bakılmaksızın aynı anlama gelecektir.

Tanımlar

Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda:

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Kullanılması

Toplanan Veri Türleri

Kişisel Veriler

Hizmetimizi kullanırken, Sizinle iletişime geçmek veya kimliğinizi belirlemek için kullanılabilecek belirli kişisel bilgileri Bize sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:

Kullanım Verileri

Kullanım Verileri, Hizmet kullanılırken otomatik olarak toplanır.

Kullanım Verileri yalnızca oyunu ne zaman oynadığınız, skorun ne olduğu vb. gibi oyun verilerini içerir. Cihazınızın İnternet Protokolü adresini (örn. IP adresi), tarayıcı türünü, tarayıcı sürümünü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları veya diğer teşhis verilerini toplamıyoruz.

Hizmete bir mobil cihaz üzerinden veya aracılığıyla eriştiğinizde, Kullandığınız mobil cihazın türü, mobil cihazınızın benzersiz kimliğini, mobil cihazınızın IP adresini , Mobil işletim sisteminiz, Kullandığınız mobil İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verilerini toplamıyoruz.

Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya Hizmete bir mobil cihaz üzerinden veya aracılığıyla eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri toplamıyoruz.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı

 Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz:

Kişisel bilgilerinizi hiç kimse veya hiçbir kurumla PAYLAŞMIYORUZ :

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Kişisel Verilerinizi, yasal yükümlülüklerimize uymak (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi saklamamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacağız.

Kullanım Verilerini ayrıca dahili analiz amacıyla da saklayacağız. Kullanım Verileri, bu verilerin güvenliği güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini geliştirmek için kullanıldığı durumlar veya yasal olarak bu verileri daha uzun süreler boyunca saklamakla yükümlü olduğumuz durumlar dışında, genellikle daha kısa bir süre boyunca saklanır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz Google'ın sunucularında saklanır ve işlenir (veri tabanı teknolojisi olarak Google'ın Firebase'ini seçtiğimiz için). Bu, bu bilgilerin Sizin ilinizin, ülkenizin veya veri koruma yasalarının Sizin yetki alanınızdan farklı olabileceği diğer resmi yargı yetkisinin dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabileceği ve bu bilgisayarlarda saklanabileceği anlamına gelir.

Bu Gizlilik Politikasına onay vermeniz ve ardından bu tür bilgileri göndermeniz, söz konusu aktarıma ilişkin sözleşmenizi temsil eder.

Verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işlenmesini sağlamak için makul olarak gerekli tüm adımları atacağız ve Kişisel Verilerinizin güvenliği de dahil olmak üzere yeterli kontroller mevcut olmadığı sürece Kişisel Verileriniz hiçbir kuruluşa veya ülkeye aktarılmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi

Hakkınızda topladığımız Kişisel Verileri silme veya Bizden bu Verilerin silinmesine yardımcı olmamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

Hizmetimiz Size, Hizmet içinden Sizinle ilgili belirli bilgileri silme olanağı verebilir.

Hesabınızda oturum açarak ve kişisel bilgilerinizi yönetmenize olanak tanıyan hesap ayarları bölümünü ziyaret ederek bilgilerinizi istediğiniz zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz. Bize sağladığınız kişisel bilgilere erişim talebinde bulunmak, bunları düzeltmek veya silmek için de bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ancak, yasal bir zorunluluğumuz veya yasal dayanağımız olduğunda belirli bilgileri saklamamız gerekebileceğini lütfen unutmayın.

Kişisel Verilerinizin İfşası

Ticari İşlemler

Bir birleşme, satın alma veya varlık satışına dahil olmamız halinde, Kişisel Verileriniz aktarılabilir. Kişisel Verileriniz aktarılıp farklı bir Gizlilik Politikasına tabi hale gelmeden önce bildirimde bulunacağız.

Yasal yaptırımlar

Belirli koşullar altında, yasa gereği veya kamu yetkililerinin (ör. mahkeme veya devlet kurumu) geçerli taleplerine yanıt olarak Kişisel Verilerinizi ifşa etmemiz gerekebilir.

Diğer yasal gereksinimler

Kişisel Verilerinizi, bu tür bir eylemin aşağıdaki amaçlarla gerekli olduğuna iyi niyetle inanarak ifşa edebiliriz:

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel Verilerinizin güvenliği Bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir iletim yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemler kullanmaya çalışsak da, bunların mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Çocukların Gizliliği

Hizmetimiz 6 yaşın altındaki hiç kimseye hitap etmez. 6 yaşın altındaki hiç kimseden bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamıyoruz. Ebeveyn veya veli iseniz ve çocuğunuzun Bize Kişisel Bilgiler sağladığını biliyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Ebeveyn onayı olmadan 6 yaşın altındaki herkesten Kişisel Veri topladığımızı öğrenirsek, bu bilgiyi sunucularımızdan kaldırmak için gerekli adımları atarız.

Bilgilerinizi işlemek için yasal bir dayanak olarak onaya güvenmemiz gerekiyorsa ve Ülkeniz bir ebeveynin iznini gerektiriyorsa, bu bilgileri toplayıp kullanmadan önce ebeveyninizin iznini isteyebiliriz.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz, Bizim tarafımızdan işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içermez.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlayarak sizi her türlü değişiklikten haberdar edeceğiz.

Değişiklik yürürlüğe girmeden ve "Son güncelleme" güncellemesinden önce Sizi e-posta yoluyla ve/veya Hizmetimizde belirgin bir bildirim yoluyla bilgilendireceğiz. tarih bu Gizlilik Politikasının en üstündedir.

Herhangi bir değişiklik olup olmadığını görmek için bu Gizlilik Politikasını düzenli aralıklarla incelemeniz önerilir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler bu sayfada yayınlandığı andan itibaren geçerli olur.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikasıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz:


Yorumlarınız

© 2024 - Volkan Yurtseven